Pomoc dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna niepełnosprawność oraz inwalidztwo były zagadnieniami tabu. Ludzi, jacy w jakiś sposób zostali dotknięci przez los odpowiednio nie można było spotkać na ulicy. Powodów było kilka. Pomiędzy innymi fakt, że figurom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było transportować się w przestrzeni miejskiej. Mimo to w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych wybitnie się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej szkoła. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby oraz w głównej mierze rządy wielu krajów podjęły poczynania w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ludzi dotkniętych inwalidztwem. Jest to wybitnie znacząca zmiana społeczna. W Polsce aktualnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, jakie zachęcić mają pracodawców do angażowania osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Dodatkowym atutem są tutaj wielkie dofinansowania do stanowisk pracy kreowanych naturalnie z myślą o takich osobach. Niezmiernie ważne jest też to, że poszczególne samorządy lokalne, w tym naturalnie też władze Warszawy, dokładają wszystkich starań, aby przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny wcale nie oznacza gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło też konstytuować trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów oraz Osób Niepełnosprawnych. To perfekcyjna okazja do tego, żeby uwidoczniać, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są równie wrażliwi i wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu aglomeracjach Polski, w tym bezsprzecznie również w Warszawie organizowane są spotkania oraz konferencje, na jakich podejmuje się problematykę niepełnosprawności. To również znakomita okazja dla władz miast i gmin do tego, aby zastanowić się nad ułatwieniami dla osób, które nie są tak efektywne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz to częściej są dostrzegane potrzeby tych ludzi. To właśnie dzięki temu w powierzchni miejskiej pojawiają się autokary dopasowane do przewozu wózków inwalidzkich lub podjazdy gwarantujące postaciom niepełnosprawnym stosunkowo bezproblemowe dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat rozwód warszawa


Dodaj komentarz