Jak pozbyć się kłopotu z kłopotliwym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Często wierzycielami są także osoby prywatne, jakie udostępniają pomocy finansowej z odpowiednim zabezpieczeniem. Którym? Przeważnie są to przeróżnego typu weksle. To oczywiście na tych pismach warto się skoncentrować omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją zaświadcza i jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia osoba, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych ma prawo emitować osobiste weksle. To naturalnie z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki czy też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest wspaniałą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtedy specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą kwotę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Istnieją też weksle in blanco

Jest to dość specyficzny typ weksla, jaki określany jest mianem „gołego”. Firmy, w szerokiej ofercie których odszukać wolno skup weksli in blanco posiadają niezmiernie precyzyjne wymagania wobec ewentualnych kontrahentów. Często na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ubezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich kontrahentami najczęściej są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.


Dodaj komentarz