Rześka woda dla Ciebie

uzdatnianie wody

Woda to zarzewie życia, jakkolwiek przez zanieczyszczanie środowiska i występujące w nim toksyny i ona staje się potencjalnym zagrożeniem dla istnienia oraz witalności człowieka. Wobec tego również każda woda, jaką wydobywa się z różnorakich źródeł ma obowiązek przejść proces uzdatniania przed dopuszczeniem jej do spożycia.

Na czym polega uzdatnianie wody? Wypada zdać sobie sprawę z tego, że uzdatnianie to standardowy proces dopuszczenia wody do konsumpcji przez ludzi. Sam przebieg to nic innego jak poprawa jakości wody, aby ta spełniała wszelkie wyznaczone prawem normy i nie kreowała zagrożenia dla organizmów żyjących. Uzdatnianie wody składa się z poszczególnych etapów, które muszą nastąpić po sobie, aby woda stała się wodą pitną oraz nie szkodziła człowiekowi:

 

1)            etap 1: natlenianie, jakie natlenia wodę oraz usuwa rozpuszczone w niej nieprzydatne gazy,

2)            etap 2: filtrowanie, którego celem jest rozdzielenie niepożądanych substancji,

3)            etap 3: dezynfekcja, jaka eliminuje zagrożenia chorobotwórcze takie jak drobnoustroje, wirusy i grzyby;

4)            etap 4: zmiękczanie, to użytkowane jest przede wszystkim wtenczas, kiedy woda ma być zagospodarowana w przemyśle

 

Nie każdy wie, że wybór metody uzdatniania wody w obszernej mierze zależy od typu ujęcia wody. Z jakiej przyczyny tak się dzieje? Powód jest prosty: różnorodne ujęcia wodne charakteryzuje przeróżny poziom i typ zanieczyszczeń, wskutek tego też inaczej przebiegać będzie uzdatnianie wody z ujęcia powierzchniowego, zupełnie inaczej z drenażowego, a jeszcze odmiennie z głębinowego, inaczej podziemnego. Najczystsza woda wywodzi się z ujęcia głębinowego, albowiem w jakiś sposób sama ulega procesowi samooczyszczania, co nie świadczy nie pragnie uzdatniania.

Zobacz także:

http://www.cin.org.pl/rynek-uzdatniania-wody-juz-nigdy-nie-bedzie-taki-sam/

oraz

http://www.cin.org.pl/


Dodaj komentarz