Czym są sprężarki oraz jak działają?

Sprężarki to sprzęty, z którymi spotykamy się wielokrotnie. Są zauważalne w wielu zakładach fabrycznych, oraz w każdym, zwykłym mieszkaniu! Wentylator, lodówka czy odkurzacz… To tylko drobne przykłady. Głównym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasem oczekiwany jest efekt wymuszenia przepływu medium. Możemy także bez ograniczeń zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są sprzętami zdolnymi do zmieniania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zasobnika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Oznaczamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a w następnej kolejności sprężone. To właśnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Ciśnienie na wylocie musi posiadać o dużo większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Niesłychanie ważnym elementem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują kolosalne straty energii w postaci ciepła. Dlatego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania maszyny, a nawet jej zniszczenia! 

Opis działania sprężarek

Zadaniem sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki wynik oznaczamy sprężaniem. Gazy mają luźną konstrukcję molekularną. Wobec tego tak swobodnie zmienić ich kształt oraz objętość. Wymaga to niemniej jednak znacznych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez dobrego systemu chłodzenia, sprężarka niezmiernie ekspresowo uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza maszyny gaz pozostaje zassany. Tuż przy wlocie panuje ciśnienie ssawne, nieco niższe od atmosferycznego. Tudzież ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niezwykle duże. Dzięki temu czynnik jest błyskawicznie przetłaczany na zewnątrz. Prócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki sprawia parę innych efektów. 

Zachodzi zmiana gęstości i temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają nadzwyczaj stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy kontrolujemy uwalniane ciepło. 

Możliwe jest także wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator wzmaga ruch powietrza w określonym kierunku.

Zobacz także: sprężyny gazowe


Dodaj komentarz